top of page

Vigtig information

REJSEGARANTIFOND

Fjordrejser er agent for rejsens tekniske arrangør: Lauritzen Rejser, reg. 2553 cvr. 35690810.

BILLET/REJSEBEVIS

Når du har modtaget din kvitering/billet fra Fjordrejser er det MEGET VIGTIGT du kontrollerer, at alle navne stemmer overens. Husk også at ved udlandsrejser skal navnene passe med det der står i passet. Såfremt der er ændringer må disse meddeles straks.

 

RESERVATION AF SÆDE I BUSSEN

Nogle har specielle ønsker for hvor de ønsker at sidde i bussen. Du kan reservere et sæde for 30 kr. i tillæg til rejsens pris ved at kontakte os.

TURISTSKAT

De fleste byer opkræver i dag en turistskat hvor afgiften varierer efter hotellerne klassificering og ligger mellem 1-5 euro pr. dag. Denne skat er altid regnet med i vores pris til dig.

VÆRELSER/HOTELLER

Vores hoteller har ofte værelser der varierer i såvel størrelse, som farver og form. De fotos der vises på hjemmesiden, skal derfor kun ses som eksempler. Vi kan ikke garantere at du får et værelse med samme udseende og standard som vist på fotos i katalog/hjemmeside.
På ankomstdagen må det ikke forventes, at værelserne er til rådighed før kl. 13-15.00 af hensyn til rengøringen. På afrejsedagen skal værelserne forlades ca. kl. 10.00 af hensyn til rengøringen.
Såfremt ankomst/afgang er udenfor hotellernes spisetider kan det ikke forventes at den evt. købte pension vil være tilgængelig og der ydes ikke nogen kompensation i den forbindelse.

ENKELTVÆRELSE

Enkeltværelser er generelt en mangelvare. Ofte lever de ikke op til standarden som på de øvrige værelser. Vær opmærksom på at du skal betale et tillæg for at få et enkeltværelse

TURENS VARIGHED

Turens varighed er ALTID inkl. afrejse og hjemkomst dagen uanset tidspunkt for afrejse- og hjemkomst.

BAGAGE PÅ BUSREJSER

Af hensyn til bussens bagagekapacitet må der maximum medbringes 15 kg bagage pr. person. Der er ikke plads til at medbringe barnevogn/klapvogn eller kørestol. Paraplyklapvogn accepteres såfremt det er aftalt med os og påført billetten. Rollator kan medbringes efter aftale. Det skal være påført billettten.

PAS/VISUM

Gæster uden dansk pas eller EU pas er SELV forpligtet til at undersøge evt. krav om VISUM eller TRANSITVISUM til transitlandene samt det endelige rejsemål.
Gæster der afvises pga. ugyldigt pas eller manglende visum/transitvisum kan ikke forvente nogen refusion for afbrudt rejse, ligesom hjemrejsen må ske for egen regning.

GULT ELLER BLÅT SYGESIKRINGSKORT

Fra 1. august 2014 blev reglerne ændret så du skal have et blåt sygesikringskort, hvis du rejser i Europa. 
Måske har du også brug for en rejseforsikring, for fremover gælder nye regler for refusion af udgifter til lægebehandling.

Det kan koste penge at komme til læge

Fra den 1. august 2014 var du dækket af sygeforsikringen i det land, du rejser i – det sørger det blå sygesikringskort for.
Kortet giver dig ret til samme behandling som borgerne i landet.
Hvis de skal betale for at komme til lægen, så skal du det også. Måske koster det også penge at få medicin.

Du skal selv bestille det blå kort

Du skal selv bestille det blå sygesikringskort. Kortet bestiller du på www.borger.dk eller ved at kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 81 hvis du er fritaget for digital post.
Det er gratis at bestille kortet, og ventetiden er omkring to uger.

OPHOLD PÅ DESTINATIONEN

Såfremt der er uoverensstemmelse med din rejse, er det vigtigt at du STRAKS forsøger at løse problemet med hotellets reception. Opnår du ikke en tilfredsstillende løsning her, må du straks kontakte Fjordrejser.
Det er vigtigt, at dette gøres straks når manglen konstateres og ikke efter hjemkomst! Er der spørgsmål eller problemer så kontakt os. Vi kan bedre hjælpe end din nabo.

 

AFBESTILLING AF REJSEN/AFLYSNINGER

Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. Sker afbestilling efter individuel beregning vil det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke rejseydelser, der eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand.

Ved afbestilling senest 35 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsearrangøren den rejsende det erlagte beløb med fradrag af et ekspeditionsgebyr på 10% af rejsens pris.

Sker afbestilling senere end 35 dage før afrejsedagen og senest 8 dage før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsearrangøren ret til at beregne sig 50% af rejsens totale pris.

Sker afbestilling senere end 8 dage før afrejsen, har rejsearrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Den rejsende kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. 
For at den rejsende kan afbestille uden at betale gebyr skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder ud fra en objektiv vurdering gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.
Den rejsende har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra rejsearrangøren. Eller et tilgodebevis modsvarende rejsens pris. 
Den gebyrfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte eller burde kende den pågældende begivenhed, eller begivenheden i øvrigt var almindelig kendt. Kan den rejsende ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler.

bottom of page